Ventemær eller oppdrettsanlegg i stål

Ventemær eller oppdrettsanlegg i stål

SystemFarm hengslede stålanlegg

SystemFarm stålmerder for fiskeoppdrett og som slaktemerder. Konstruert for tungt utstyr på merdene: Sorteringsmaskiner, fiskepumper, oksygenbatterier, fôringsautomater, vinsjer og gaffeltruck kan lett brukes på SystemFarm. Tilrettelagt for predatornett. Modul-basert, som gjør det enkelt å utvide anleggene i ettertid.

Et av av de tryggeste og mest varige valgene blant stålmerder.

OceanWave Stive stålanlegg

OceanWave Stive stålanlegg som ventemerdanlegg for slakteri, produksjons- eller forskningsanlegg

  • Konstruert etter katamaran prinsippet
  • Konstruert for eksponerte lokaliteter
  • Stabile og stødige arbeidsplattformer for alle formål
  • Et fleksibelt system som lett kan påbygges og flyttes
  • Spesialbygde notskiftesystemer
  • Egnet for ulike operasjonell håndtering av fisk

Se mer om

Read more about

Våre produkter

Our products

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.