HavLiljen- nedsenkbart oppdrettsanlegg

HavLiljen- nedsenkbart oppdrettsanlegg

Nekst AS har to utviklingskonsesjoner der Marine Construction er teknologiutvikler. Konseptet er designet for å gi bedre velferd for laks i oppdrett.  Ved å ha muligheten til å senke merden til et ønsket dyp, unngår fisken vannmasser der vi finner uønskede miljøpåvirkninger som lakseus, alger og kraftig sjø.

Se mer om

Read more about

No items found.

Våre produkter

Our products

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.