Landbaserte oppdrettsanlegg

Landbaserte oppdrettsanlegg

Marine Construction AS er leverandør av designløsninger til store landbaserte oppdrettsanlegg. Marine Construction AS tar seg av hele designprosessen fra konseptutvikling til detaljplanlegging og underlag for entreprenører. Erfaring fra flere store utbygginger i inn og utland gjør Marine Construction AS til en høyt kvalifisert leverandør av slike tjenester. Marine Construction AS tilbyr kunden de beste totalløsningene hvor den mest riktige teknologien balanseres mot de prosessene som klienten ønsker optimalisert og mest mulig effektive i driftsfasen.

Se mer om

Read more about

No items found.

Våre produkter

Our products

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.