Våre produkter

Vi er stolt leverandør til havbruk med mer enn 25 års erfaring Marine Construction AS har levert kvalitet fra 1992

Bilde av en båt som sleper en betongflåte

FarmBase betongflåter,  iSEA kontrollsystem eller OceanWave stålanlegg, LandBase oppdrett på land, HavLiljen vårt utviklingskonsept, er bare noe av det vi kan tilby.

Vårt mål er stadig å utvikle og levere bedre oppdrettsteknologi, bidra til å redusere kundenes driftskostnader, forbedre arbeidsforholdene og bidra til god og miljøvennlig produksjon.

Kombinasjonen av riktig valg av teknologi og gode og resultatorienterte kunder gir de beste resultatene over tid.

Årelang erfaring og kontinuerlig kontakt med våre kunder, gir oss muligheten til å stadig gjøre forbedringer på våre eksisterende produkter og utvikle nye konsepter.

FarmBase er et eksempel på designutvikling hos oss, som næringen har deltatt i utviklingen av- og som har satt standarden for øvrige forflåtekonsepter.

Våre kunder nyter alltid godt av de siste erfaringer og oppgraderinger, i tillegg til sine individuelle ønsker som alltid blir ivaretatt.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.