Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilrettelagt for bruk av mange driftshjelpemidler

 1. Notstolper
  Posisjonert rundt hver merd for å letteregjøre not håndtering og løfteoperasjoner.
 2. Kontrollplattform
  Montert på hovedbrygge for å optimalisere overvåkning av fisk og foringskontroll.
 3. Notvektsystem
  Integrert i merdsystemet.
 4. Lysstolper
  Montert med elektriske bokser med en eller tre fase kontakter.
 5. SystemWinsj
  En flyttbar winsj på hjul med mange funksjoner utviklet for å gjøre løfteoperasjoner lettere.
 6. Forbindelsesrampe mellom flåte og merdanlegg
  Lages i gangbar eller kjørbar versjon.

Se mer om

Read more about

No items found.

Våre produkter

Our products

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.